Organisationsschema

linje

Scandinavian Golf Clubs organisation 2021

Styrelsen

Ansvarsområde Mobiltelefon E-post E-post privat
Anders Sjölund Ordförande president@scandigolf.eu
Jan Qvillby Sponsoransvarig sponsor@scandigolf.eu
Holger Dieckhoff Tävlingsledare tavling@scandigolf.eu
Ingrid Ek Sekreterare
Vakant Klubbmästare klubbmastare@scandigolf.eu
Eva Pettersson Ekonomi
Inger Hertzell Dieckhoff Medlemsansvarig medlem@scandigolf.eu

Anders Sjölund Ordförande

Jan Qvillby Sponsoransvarig, Vice ordförande

Inger Hertzell Dieckhoff Medlemsansvarig

Ingrid Ek Sekreterare

Eva Pettersson Ekonomi


Vakant Klubbmästare

Holger Dieckhoff Tävlingsledare

Kontaktpersoner i övriga funktioner

Prisutdelning och tävlingskansli

Prisutdelare Maria Qvillby & Eva Petersson

Tävlingskansli
Holger Dieckhoff
Inger Hertzell Dieckhoff
Staffan Ekholm
Lennart Leiris
Anna Hedlund

Damgolfen

Britt-Marie Andersson

Tävlingsledare under sommaren.

Lennart Leiris

Anders Sjölund

Reportage och foto

Karin Övgård
Barbro Garnej

Regel & Handicapkommitte’n

Kjell Fält, Ordförande
Torsten Lundberg
Sune Carlsson
Holger Dieckhoff

Valberedning

Jerry Ek, Ordförande
Hans Jungefeldt
Boel Wallin

Revisorer

Torodd Pedersen
Stefan Gälman