Organisationsschema

linje

Scandinavian Golf Clubs organisation 2021

Styrelsen

Ansvarsområde Mobiltelefon E-post E-post privat
Anders Sjölund Ordförande president@scandigolf.eu
Jan Qvillby Sponsoransvarig sponsor@scandigolf.eu
Holger Dieckhoff Tävlingsledare tavling@scandigolf.eu
Ingrid Ek Sekreterare
Unni Ströberg Ledamot
Ingrid Elofsson Svensson Ekonomi
Lars Garneij Medlemsansvarig medlem@scandigolf.eu

Anders Sjölund Ordförande

Jan Qvillby Sponsoransvarig, vice ordförande

Lars Garneij Medlemsansvarig

Ingrid Ek Sekreterare

Ingrid Elofsson Svensson Ekonomi


Unni Ströberg Ledamot 

Holger Dieckhoff Tävlingsledare

BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR

Kontaktpersoner i övriga funktioner

Prisutdelning och tävlingskansli

Prisutdelare Maria Qvillby 

Tävlingskansli
Holger Dieckhoff
Inger Hertzell Dieckhoff
Staffan Ekholm
Lennart Leiris
Anna Hedlund

Damgolfen

Anna Hedlund

Tävlingsledare under sommaren.

Lennart Leiris

Anders Sjölund

Reportage och foto

Karin Övgård
Barbro Garnej

Regel & Handicapkommitte’n

Torsten Lundberg, Sammankallande
Kjell Fält
Hans Johansson

Valberedning

Jerry Ek, Ordförande
Hans Jungefeldt

Revisorer

Stefan Gälman
Eva Petersson