Organisationsschema

linje

Scandinavian Golf Clubs organisation 2021

Styrelsen

Ansvarsområde Mobiltelefon E-post E-post privat
Per Lindqvist Ordförande president@scandigolf.eu
Jan Qvillby Sponsoransvarig sponsor@scandigolf.eu
Holger Dieckhoff Tävlingsledare tavling@scandigolf.eu
Ingrid Ek Sekreterare
Bente Hansen Klubbmästare klubbmastare@scandigolf.eu
Ingrid Elofsson Svensson Ekonomi
Lars Garneij Medlemsansvarig medlem@scandigolf.eu

Per Lindqvist Ordförande

Jan Qvillby Sponsoransvarig, vice ordförande

Lars Garneij Medlemsansvarig

Ingrid Ek Sekreterare

Ingrid Elofsson Svensson Ekonomi


Bente Hansen Klubbmästare

Holger Dieckhoff Tävlingsledare

BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR

Kontaktpersoner i övriga funktioner

Prisutdelning och tävlingskansli

Prisutdelare Björn Stålgren, Kia Pettersson

Tävlingskansli
Holger Dieckhoff
Inger Hertzell Dieckhoff
Staffan Ekholm
Lennart Leiris

Damgolfen

Vakant!

Tävlingsledare under sommaren.

Lennart Leiris

Reportage och foto

IngaLill Rikner
Barbro Garnej

Regel & Handicapkommitte’n

Torsten Lundberg, Sammankallande
Kjell Fält

Valberedning

Anders Sjölund, Sammankallande
Jerry Ek
Christer Kallin

Revisorer

Eva Petersson