Organisationsschema

linje

Scandinavian Golf Clubs organisation 2021

Styrelsen

Ansvarsområde Mobiltelefon E-post E-post privat
Anders Sjölund Ordförande +46705252899 president@scandigolf.eu anderssjolund1@gmail.com
Jan Qvillby Sponsoransvarig  +46 733298694 sponsor@scandigolf.eu  jan.qvillby@hotmail.se
Holger Dieckhoff Tävlingsledare +46 706822088 tavling@scandigolf.eu holger@transportdata.se
Ingrid Ek Sekreterare +46702512860 ing.ek@telia.com
“Vakant” Klubbmästare klubbmastare@scandigolf.eu
Eva Pettersson Ekonomi 693 822 620 evakerstinpetersson@gmail.com
Inger Hertzell Dieckhoff Medlemsansvarig +46 705986567 medlem@scandigolf.eu inger.hertzell@telia.com

Anders Sjölund Ordförande

Jan Qvillby Sponsoransvarig, Vice ordförande

Inger Hertzell Dieckhoff Medlemsansvarig

Ingrid Ek Sekreterare

Eva Pettersson Ekonomi

“Vakant” Klubbmästare

Holger Dieckhoff Tävlingsledare

Kontaktpersoner i övriga funktioner

Prisutdelning och tävlingskansli

Prisutdelare Maria Qvillby & Eva Petersson

Tävlingskansli
Holger Dieckhoff
Inger Hertzell Dieckhoff
Staffan Ekholm
Lennart Leiris
Torsten Lundberg
Inga-Lill Lundberg

Damgolfen

Britt-Marie Andersson

Tävlingsledare under sommaren.

Lennart Leiris

Anders Sjölund

Reportage och foto

Karin Övgård
Barbro Garnej

Regel & Handicapkommitte’n

Kjell Fält, Ordförande
Torsten Lundberg
Sune Carlsson
Holger Dieckhoff

Valberedning

Jerry Ek, Ordförande
Hans Jungefeldt
Boel Wallin

Revisorer

Torodd Pedersen
Stefan Gälman