Organisationsschema

linje

Scandinavian Golf Clubs organisation 2021

Styrelsen

Ansvarsområde Mobiltelefon E-post E-post privat
Per Lindqvist Ordförande president@scandigolf.eu
Jan Qvillby Sponsoransvarig sponsor@scandigolf.eu
Holger Dieckhoff Tävlingsledare tavling@scandigolf.eu
Ingrid Ek Sekreterare
Bente Hansen Klubbmästare klubbmastare@scandigolf.eu
Ingrid Elofsson Svensson Ekonomi
Lars Garneij Medlemsansvarig medlem@scandigolf.eu

Per Lindqvist Ordförande

Jan Qvillby Sponsoransvarig, vice ordförande

Lars Garneij Medlemsansvarig

Ingrid Ek Sekreterare

Ingrid Elofsson Svensson Ekonomi


Bente Hansen Klubbmästare

Holger Dieckhoff Tävlingsledare

BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR

Kontaktpersoner i övriga funktioner

Prisutdelning och tävlingskansli

Prisutdelare Björn Stålgren, Kia Pettersson

Tävlingskansli
Holger Dieckhoff
Inger Hertzell Dieckhoff
Staffan Ekholm
Lennart Leiris

Damgolfen

Boel Wallin, Tina Sjölund & Inga-Lill Lundberg

Tävlingsledare under sommaren.

Lennart Leiris

Reportage och foto

IngaLill Rikner
Barbro Garnej

Regel & Handicapkommitte’n

Torsten Lundberg, Sammankallande
Kjell Fält

Valberedning

Anders Sjölund, Sammankallande
Jerry Ek
Christer Kallin

Revisorer

Eva Petersson