Organisationsschema

linje

Scandinavian Golf Clubs organisation 2024

Styrelsen

Ansvarsområde Mobiltelefon E-post E-post privat
Bertil Övgård Ordförande president@scandigolf.eu
Lennart Dahlstrand Sponsoransvarig sponsor@scandigolf.eu
Lennart Leiris Tävlingsansvarig tavling@scandigolf.eu
Ingrid Ek Sekreterare
Bente Hansen Klubbmästare
Vice Ordförande
klubbmastare@scandigolf.eu
Ingrid Elofsson Svensson Kassör
Lars Garneij Medlemsansvarig medlem@scandigolf.eu

Bertil Övgård Ordförande

Leif Dahlstrand Sponsoransvarig

Lars Garneij Medlemsansvarig

Ingrid Ek Sekreterare

Ingrid Elofsson Svensson Kassör


Bente Hansen Klubbmästare, Vice Ordförande

Lennart Leiris Tävlingsansvarig

BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR

Kontaktpersoner i övriga funktioner

Tävlingskansli

Tävlingskansli
Lennart Leiris
Lars Rikner
Inga Lill Rikner
Staffan Ekholm
Prisutdelare Björn Stålgren, Kia Pettersson

Damgolfen

Boel Wallin, Christina Anthmyr, Ulla Brehm, Annica Fredricsson

Tävlingsledare under sommaren.

Lars Rikner / Lennart Leiris

Reportage och foto

IngaLill Rikner
Barbro Garnej

Regel & Handicapkommitte’n

Torsten Lundberg, Sammankallande
Kjell Fält
Sune Carlsson
Lennart Leiris

Valberedning

Peter Lander, Sammankallande
Ulf Rörstad
Christer Kallin

Revisorer

Eva Petersson