Lokala regler

linje

 La Marquesas lokala regler

LOKALA REGLER  

FÖR LA MARQUESA GOLF & COUNTRY CLUB

GÄLLER FR O M 2020-02-27 VID TÄVLINGSSPEL ARRANGERADE AV SCANDINAVIAN GOLFCLUB SAMT CLUB SUECO SVENSKA KLUBBEN.

1. LÄGESFÖRBÄTTRING

När en spelares boll ligger på den FINKLIPPTA DELEN av spelfältet får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll inom ETT SCOREKORT och spela den från detta lättnadsområde från referenspunkten men med dessa begränsningar: Får inte vara närmare hålet än referenspunkten och måste vara på spelfältet. Om spelaren flyttar bollen på något annat sätt, t.ex. genom att rulla den med en klubba, får han ett slags plikt. Regel 14.2b(2) och 14.2e är tillämpliga. R&A rekommenderar dock att markera bollens läge innan den lyfts som bevisning om någon hävdar att man lagt bollen närmare hål.

2. OUT OF BOUNDS

  1. Alla allmänna vägar, stigar och murar eller staket som begränsar eller avdelar banan. En boll är out of bounds när hela bollen ligger på eller förbi en sådan väg eller stig, även om den kommer till vila på en annan del av banan.

Vita pinnar nära sådana vägar och stigar identifierar endast hindret men visar inte dess gräns.

  1. På eller förbi väggar/vallar, som identifieras med vita pinnar, till höger om Hålen 10 och 11. Vid de delar av dessa hål där det inte finns någon vägg definierar vita pinnar gränsen.
  2. När en boll på hål 14 först tar mark till höger (OUT) om pliktområdet. Och bollen därefter stannar i pliktområdet, får spelaren droppa på motsatta sidan av pliktområdet.

3. OFLYTTBARA HINDRANDE FÖREMÅL

  1. Alla vägar och stigar belagda med grus, asfalt eller betong.
  2. Cementdräneringen till höger om green på Hål 6.
  3. Om träd med stödpinne eller en jordvall runt trädet vid marken för att bevara vatten, påverkar spelarens stans eller området för spelarens avsedda sving MÅSTEbollen, utan plikt, lyftas och droppas i enlighet med den procedur som föreskrivs.
  4. Dräneringssträngar samt sidor omkring brunnslock och träd med grus eller singel. Gäller hela spelfältet.
  5. Slangdroppbevattning kring träd och buskar.
  6. Träd som är lägre än en klubblängd.
  7. Om bollen ligger i bunker och slipers eller trappor eller annat tillverkat icke flyttbart har störande inverkan får bollen droppas i bunkern utan plikt. Regel 16.1b är tillämplig.

4. ONORMALA BANFÖRHÅLLANDEN

Områden utan gräsväxt på den finklippta delen av spelfältet. Spelförbudsområdet till höger om green på hål 7 (blåa markeringar) måste lättnad tas enligt regel 16.1f. Alternativ är dropprutan på bakre delen av Tee på Hål 8. Regel 14.3 är tillämplig. Spelförbudsområdet på hål 4, 13 och 17 måste lättnad tas enligt regel 16.1f. Stenmuren mellan hål 3 och 4: Om bollen ligger i Spelförbudsområdet (blåa markeringar) på hål 4 skall bollen droppas i den närmaste dropprutan på andra sidan om pliktområdet på hål 4.

Djupa däckspår (denna definition avser icke svaga däckavtryck) Regel 16.1a är tillämplig. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden. Regel 16.1a är tillämplig.

5. LEDNINGAR

Om bollen träffar en upphöjd ledning eller kabel skall slaget annulleras och en ny boll droppas utan plikt så nära som möjligt från den ursprungliga platsen.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL

Matchspel – Förlust av hål. Slagspel – Allmän Plikt (Två slag)

Filmer du måste se
Svenska golfförbundets regelfilmer.

Translate »
Copyright © Scandinavian Golf Club webmaster@scandigolf.eu managed by 1design1.com