Styrelseprotokoll

2023
Protokoll 4 april 2023

Protokoll Konstituerande ny styrelse 4 april 2023

Protokoll 7 februari 2023

2022
Protokoll extra årsmöte 5 december 2022

Protokoll per capsulam30 november 2022

Protokoll 31 oktober

Protokoll 24 oktober 2022

Protokoll 19 september 2022

Protokoll 31 mars 2022

Protokoll konstituerande av ny styrelse 28 Mars

Protokoll 10 mars 2022

Protokoll 10 januari 2022

2021

Protokoll 8 november 2021

Protokoll per capsulam 19 oktober 2021

Protokoll 4 oktober 2021

Protokoll 21,27 September 2021

Protokoll 14 Mars 2021

Protokoll Konstitutionerande av ny styrelse 14 mars

2020

Protokoll Extra 27 Oktober 2020

Protokoll 27 Oktober 2020

Protokoll 12 Oktober 2020

Protokoll 22 September 2020

Protokoll Konstituerande 12 Mars 2020

Protokoll 28 Januari 2020