Regel & Handicap kommiten

linje
Gemensamma Regel & Handicap kommiten för SGC och
Club Sueco består av:

Kjell Fält, Ordförande
Torsten Lundberg
Sune Carlsson
Holger Dieckhoff