Verksamhetsplan för Scandinavian Golf Club 2023

 Klubben skall under året:

 • arrangera måndagsgolf enligt gällande tävlingsprogram
 • arrangera ett speciellt mästarmöte
 • arrangera matchspel
 • arrangera klubbmästerskap
 • verka för en aktiv damavdelning
 • söka nya sponsorer och värna om de gamla
 • hålla ett extra årsmöte
 • hålla ett årsmöte med medlemsfest
 • trycka en medlemsmatrikel
 • ordna en vinresa till Casa Ermita
 • anordna en speciell SGC golf dag