Målsättning, verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan för Scandinavian Golf Club 2018

 Klubben skall under året:

  • arrangera måndagsgolf enligt gällande tävlingsprogram
  • arrangera ett speciellt mästarmöte i oktober månad
  • arrangera Skagerak Cup och tillhörande ”firmafest”
  • ordna sponsors och kommitté, golf
  • arrangera matchspel
  • ordna klubbmästerskap
  • verka för en aktiv damavdelning
  • söka nya sponsorer och värna om de gamla
  • producera en ny matrikel
  • hålla årsmöte

 

Copyright © Scandinavian Golf Club webmaster@scandigolf.eu managed by 1design1.com