Verksamhetsplan för Scandinavian Golf Club 2021

 Klubben skall under året:

  • arrangera måndagsgolf enligt gällande tävlingsprogram
  • arrangera ett speciellt mästarmöte
  • ordna sponsor och kommittégolf
  • arrangera matchspel
  • arrangera klubbmästerskap
  • verka för en aktiv damavdelning
  • söka nya sponsorer och värna om de gamla
  • uppgradera vår hemsida scandigolf.eu
  • profilera våra sponsorer och annonsörer tydligare på hemsidan
  • hålla ett extra årsmöte och årsmöte