Verksamhetsplan för Scandinavian Golf Club 2023

 Klubben skall under året:

  • arrangera måndagsgolf enligt gällande tävlingsprogram
  • arrangera ett speciellt mästarmöte
  • arrangera matchspel
  • arrangera klubbmästerskap
  • verka för en aktiv damavdelning
  • söka nya sponsorer och värna om de gamla
  • hålla ett extra årsmöte
  • hålla ett årsmöte med fest för medlemmar
  • Hålla en medlemsmatrikel digitalt
  • anordna en speciell SGC golfdag