Verksamhetsplan för Scandinavian Golf Club 2022

 Klubben skall under året:

 • arrangera måndagsgolf enligt gällande tävlingsprogram
 • arrangera ett speciellt mästarmöte
 • ordna sponsor och kommittégolf
 • arrangera matchspel
 • arrangera klubbmästerskap
 • verka för en aktiv damavdelning
 • söka nya sponsorer och värna om de gamla
 • hålla ett extra årsmöte och årsmöte
 • ge ut en tryckt medlemsmatrikel
 • spela Jubileumsgolf SGC 30 år den 26 mars
 • hålla en Jubileumsfest på Hotell La Laguna den 26 mars