Verksamhetsplan för Scandinavian Golf Club 2020

 Klubben skall under året:

 • arrangera måndagsgolf enligt gällande tävlingsprogram
 • arrangera ett speciellt mästarmöte
 • arrangera Skagerak Cup
 • ordna sponsor och kommittégolf
 • arrangera matchspel
 • arrangera klubbmästerskap
 • verka för en aktiv damavdelning
 • söka nya sponsorer och värna om de gamla
 • skapa ett medlemsregister digitalt på hemsidan
 • profilera våra sponsorer och annonsörer tydligare på hemsidan
 • hålla ett extra årsmöte och årsmöte
Translate »
Copyright © Scandinavian Golf Club webmaster@scandigolf.eu managed by 1design1.com