Betalning av Årsavgift

Årsavgiften/medlemsavgiften är för närvarande 20 Euro per person och år. Avgiften skall betalas senast den 31 december året före.

Avgiften kan betala endast betalas genom att sätta in beloppet på klubbens konto!!
Glöm ej att ange för och efternamn.
Konto nummer: 2100 1355 8313 0017 4997

Vid betalning från utanför Spanien måste Du ange IBAN och SWIFT/BIC
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
IBAN: ES68 2100 1355 8313 0017 4997

OBS! Glöm ej ange ES före kontonumret!

Om medlem inte betalat årsavgiften 31 december.

Vid betalning efter 31 december men före 31 januari tillkommer utöver ordinarie årsavgift, en förseningsavgift på 5 €.
Efter 31 januari måste nytt medlemskap sökas med risk att hamna i eventuell medlemskö.