Betalning av Årsavgift

Årsavgiften/medlemsavgiften är för närvarande 20 Euro per person och år. Avgiften skall betalas senast den 31 december året före.

Avgiften kan betalas på två sätt:
1. Sätt in beloppet på klubbens konto.
2. Swisha 220 SEK till +46 70 598 65 67(Inger Hertzell Dieckhoff). Glöm inte skriva ert namn på betalningen.
3. I undantagsfall (coronatider) varje måndag under vinterhalvåret tar någon i styrelsen, fn Inger Hertzell Dieckhoff, emot betalning och utfärdar kvitto.

Glöm ej att ange för och efternamn.

Konto nummer: 2100 1355 8313 0017 4997

Vid betalning från utanför Spanien måste Du ange IBAN och SWIFT/BIC
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
IBAN: ES68 2100 1355 8313 0017 4997

Om medlem inte betalat årsavgiften 31 december.

Vid betalning efter 31 december men före 31 januari tillkommer utöver ordinarie årsavgift, en förseningsavgift på 5 €.
Efter 31 januari måste nytt medlemskap sökas med risk att hamna i eventuell medlemskö.