Bli Medlem

Du som är nordisk medborgare kan bli medlem i SGC.

Våra avgifter är för närvarande: 

Årsavgift 30 Euro per person.
Inträdesavgift 0 Euro.
Köavgift 10 Euro per år.
Betalningsuppgifter hittar du här.

Om medlem inte betalat vid årsskiftet

Vid betalning efter 31 december men före 31 januari tillkommer utöver ordinarie årsavgift, en förseningsavgift på 5 €.
Efter 31 januari måste nytt medlemskap sökas med risk att hamna i eventuell medlemskö.

Ansökan om medlemskap i SGC

Ansökningar kan ej behandlas under sommaren.

Vänta med ansökan till 15 september.

Ansökan om medlemskap i SGC kan för närvarande endast ske genom ifyllande av nedanstående blankett kompletterad med mail till medlem@scandigolf.eu innehållande information om ditt namn och att ansökan har skickats in.

Vi har maximerat antalet medlemmar till 230 eftersom vi vill att medlemmarna skall kunna spela på våra måndagstävlingar.
Efter att ansökan inkommit får du ett svarsmail med information om möjligheten och förutsättningarna för att ställa dig i medlemskö. Köavgiften är 10 euro per år.

 

Formuläret fungerar inte i smartphone eller läsplatta.

Datum, namn, Golf-ID/Golfbox nr (alternativt födelsedatum), samt e-post och telefonnummer måste fyllas i.
Stjärnmärkta uppgifter publiceras i kommande utgåva av klubbens Matrikel.

Copyright © Scandinavian Golf Club webmaster@scandigolf.eu managed by 1design1.com