Bli Medlem

Du som är nordisk medborgare kan bli medlem i SGC.

Vi har maximerat antalet medlemmar till 275 st.
För närvarande kölista, men alla är välkomna att spela som gäster på våra tävlingar.

Ansökan om medlemskap i SGC

Ansökan om medlemskap i SGC kan för närvarande endast ske genom ifyllande av nedanstående blankett kompletterad med mail till medlem@scandigolf.eu innehållande information om ditt namn och att ansökan har skickats in.

Efter att ansökan inkommit får du ett svarsmail med information om möjligheten och förutsättningarna för att ställa dig i medlemskö.

Våra avgifter är för närvarande:
Årsavgift 20 Euro per person
Inträdesavgift 0 Euro
Kö avgift 0 Euro

Medlem
Förnamn
Efternamn
Captcha