Bli Medlem

Du som är nordisk medborgare kan bli medlem i SGC.

Våra avgifter är för närvarande: 

Årsavgift 20 Euro per person.
Inträdesavgift 0 Euro.
Kö avgift 0 Euro
Betalningsuppgifter hittar du här.

Ansökan om medlemskap i SGC

Ansökan om medlemskap i SGC kan för närvarande endast ske genom ifyllande av nedanstående blankett kompletterad med mail till medlem@scandigolf.eu innehållande information om ditt namn och att ansökan har skickats in.

Vi har maximerat antalet medlemmar till 230 eftersom vi vill att medlemmarna skall kunna spela på våra måndagstävlingar.
Efter att ansökan inkommit får du ett svarsmail med information om möjligheten och förutsättningarna för att ställa dig i medlemskö.

Medlem
Förnamn
Efternamn
Medborgare i vilket Nordiskt land? *
ååmmdd
ååmmdd-xxx
Hemlands och/eller Spansk
reCAPTCHA

Translate »
Copyright © Scandinavian Golf Club webmaster@scandigolf.eu managed by 1design1.com