Kallelse till Extra Årsmöte för Scandinavian Golf Club

Kallelse till Extra Årsmöte för Scandinavian Golf Club den 5 december 2022 efter gemensamma lunchen Club House La Marquesa

 

Medlemmar i SGC kallas härmed i enlighet med stadgarna till extra årsmöte, måndag den 5/12. Årsmötet avhandlas i samband med måndagslunchen efter ordinarie spel.

Dagordning

 Öppnande

 1. Val av ordförande för mötet.
 2. Val av sekreterare för mötet.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Beslut om medlemsavgift för 2023
 5. Beslut om budget för 2023
 6. Beslut om Verksamhetsplan för 2023
 7. Mötets avslutande.

Rojales den 31 oktober 2022

Välkomna

Anders Sjölund
ordförande

Styrelsen Föreslår:
Medlemsavgift för 2023 20€

Verksamhetsplan för 2023

 • arrangera måndagsgolf enligt gällande tävlingsprogram
 • arrangera ett speciellt mästarmöte
 • arrangera matchspel
 • arrangera klubbmästerskap
 • verka för en aktiv damavdelning
 • söka nya sponsorer och värna om de gamla
 • hålla ett extra årsmöte
 • hålla ett årsmöte med medlemsfest
 • trycka en medlemsmatrikel
 • ordna en vinresa till Casa Ermita
 • anordna en speciell SGC golf dag

Resultatbudget för 2023

Räkenskapsår: 23-01-01 – 23-12-31
Konto Benämning Budgeterat
3010 Medlemsavgifter 5 500
3120 Medlemsdonationer 6 500
3130 Intäkter startavgifter 16 000
4010 Inköp av priser -18 040
4110 Mat vid tävlingar -400
4111 Hole in one kostnader -300
4112 Kostnad Mästarmöte -200
4120 Donationskostnader -1 000
5010 Omkostnader styrelsen -400
6011 Fester o Årsmöteskostnader -4 800
6110 Kontorsmateriel – marknadsföring -500
6230 Data program -160
6390 Övriga kostnader -700
6550 Datakostnader -300
6551 Kostnader för GIT-system -500
6570 Bankkostnader -100
6990 Kostnader för damgolf -300
7010 Avtackningar/Uppvaktningar -300
Resultat 0