Enkätsvar 2019

Sammanställning av enkät Club Sueco och Scandinavian Golf Club. 11/2 2019

 

Totalt inlämnade enkäter: 103

 

Varav män: 59

 

Varav kvinnor: 44

 

Klasstillhörighet:

 

A:29   B:26   C:20  D:28

 

Speltempo (om det spelar någon roll om 4.5 eller 5.5 timmar)

 

Ja: 88        Nej: 15

 

Kommentar: Det spelar roll för de flesta att det går snabbt på banan

 

Spelform

 

Poängbogey: 20

 

Slaggolf: 76

 

Slagtävling: 7

 

Kommentar: Här är det uppenbart att en stor majoritet föredrar slaggolf.

 

Enkätkommentarer: Flera som vill ha slagtävling i A och poängbogey i B,C,D

Flera föreslår Herr och Damklasser.

Fler utlottningspriser efterlyses.  PB är orättvist och omständligt.

 

Spelfrekvens

 

Enbart måndagar: 6

 

Enbart onsdagar:4

 

Båda dagarna 93

 

Kommentar: Våra medlemmar spelar oftast båda speldagarna.

 

Enkätkommentarer: För tidig starttid måndagar. För tidig start onsdagar.

 

Snabbare rondtider och orsak:

 

Poängbogey: 10

 

Ready golf/Nya regler: 81

 

Ogiltiga: 12

 

Kommentar: Här är det helt tydligt att våra medlemmar anser att de nya reglerna i kombination med ready golf har haft störst betydelse att korta rondtiderna.

 

Enkätkommentarer: ” Ständiga tjatet från tävlingsledningen”, Vakenhetsgraden har ökat. Noggrannare lottning av bollarna, skulle öka tempot. ”Rondtiderna viktigare än Golftävlingen”

 

 

Banans längd måndagar: (1. Att banans längd skall överensstämma med slopad längd.)

( 2. Att meddela Marquesa att längden inte är så viktig)

Alternativ 1: 68

 

Alternativ 2: 35

 

Banans längd onsdagar: (1.Vi spelar banan som den är uppsatt och godkänner hcp)

( 2. Försöker påverka Marquesa att förlänga banan till +-100m)

Alternativ 1: 58

 

Alternativ 2: 36

 

Ogiltiga: 9 (inget alternativ har angivits)

 

Kommentar banans längd: Här finns ingen signifikativ skillnad mellan könen och klasstillhörighet. Möjligen att A spelare föredrar i större utsträckning att banan på måndagar spelas enlig slopad längd.

Men sammantaget önskar en stor majoritet att nuvarande system bibehålls måndagar.

Onsdagar är bilden mer splittrad men med övervikt för att acceptera banan som den är uppsatt.

Ingen hcp reglering om banan är kortare än 100 m. i förhållande.

Vid anmälan till måndagar bör man också kunna önska vit tee.

Onsdagar Sätt upp en blå respektive röd flagga vid plattorna och spela därifrån.

”Jag vill att vi alltid spelar enligt reglerna när det gäller längd”!

 

Enkätkommentarer totalt: Jag gillar att det är skillnad på måndag och onsdag, bara trevligt.! Tack för att ni jobbar så mycket för oss!

Fint upplagda tävlingar. Heder till måndag och onsdag, men gärna en timme senare.

Spela från plattorna. Om inte ingen justering av HCP.

Ljuddämpa lokalen på Club House för att inte förlora lunchgäster.

”Varför startar styrelsen för SGC med flera tomma hål före sig? Det blir trängre för oss andra och tar mer tid”.

 

Slutkommentar

När vi brutit ner svaren kan vi inte se att det skiljer sig år mellan kön och spelklass i de svar vi fått på våra frågor. Därför redovisas inte detta här.

 

Som framgår av antalet enkätsvar och alla kommentarer så bryr sig verkligen våra medlemmar om våra klubbar och att vi alla skall känna trivsel och glädje med golfen.

Ett relativt stort antal återkommer i frågan om starttider. Här måste det tråkiga svaret bli att det är helt omöjligt att ändra på detta. Vi har en unik situation på La Marquesa som vi måste vara rädda om. I takt med att banan blir allt bättre och intressantare, ökar också antalet greenfeegäster. La Marquesa är ett aktiebolag som har att värna ägarnas intresse. En balansgång som hittills fungerat väl. Kort sagt, glöm detta med senare starttider måndag och onsdagar.

Det tydligaste beskedet här är ändå att medlemmarna önskar återgå till Slaggolf.

 

I övrigt får respektive förening, SGC och Club Sueco, ta till sig medlemmarnas respons och agera därefter. Förhoppningsvis gör vi det i enad front klubbarna emellan.

 

Rojales den 12 februari 2019-02-09

 

Anders Sjölund ordförande Scandinavian Golf Club

Gunnar Bergström ordförande golfsektionen Club Sueco

 

Translate »
Copyright © Scandinavian Golf Club webmaster@scandigolf.eu managed by 1design1.com