Kallelse till årsmöte

Innehållsförteckning årsmöte Scandinavian Golf den 25/3 2021

2 Dagordning
3-10 Verksamhetsberättelse
8 Styrelsens proposition om stadgeändring
9 Styrelsens förslag verksamhetsplan
11-12 Resultat och balansrapport
13 Revisionsberättelse

Dagordning

 1. Årsmötet öppnas
 2. Årsmötets stadgeenliga utlysning prövas
 3. Godkännande av föredragningslistan
 4. Val av mötesordförande
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
 7. Justering av röstlängd
 8. Redovisning av resultat och balansräkning
 9. Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret
 10. Revisionsberättelsen
 11. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet prövas
 12. Behandling av inkomna motioner. (motioner skall vara styrelsen tillhanda senast fjorton dagar innan årsmötet)
 13. Styrelsens proposition om stadgeändring
 14. Anmälan från styrelsen om kommitteer och ansvariga
 15. Styrelsens förslag till Verksamhetsplan
 16. Val av ordförande för verksamhetsåret
 17. Val av styrelseledamöter
 18. Val av valberedning
 19. Avtackningar
 20. Avslutning

Verksamhetsberättelse

2020 kommer att gå till historieböckerna som ett mycket speciellt år för vår klubb. I sviterna efter den katastrofala vattentsunamin hösten 2019, som drabbade vårt område hårt, dränktes banan nästan helt. Stora ytor och många greener stod under vatten under flera veckor. Ett tålmodigt arbete ledde så småningom fram till en ny, svårare bana, som öppnade den 1 mars alla arton hål. Till dess fick våra tävlingar bli ett pussel av anpassning. Ibland 13 hål, ibland 11 och ibland två gånger nio. Ett stort tack till alla spelare och funktionärer för er stora förståelse och glädje trots alla problem.

När så banan äntligen var klar att spelas fullt ut, slog nästa katastrof till. Pandemin. Fullständig lock down på alla plan i mitten av mars. Bara den korta promenaden till soptunnan från hemmet var tillåtet eller till närmaste matvaruaffär apotek. En prövningens tid minsann. Sen vår kom vi igång igen och strax var sommaren här. En förlorad vårsäsong kan vi nog sammanfatta det med.

Hösten 2020 blev också en prövningens tid. Vi kunde spela på en allt bättre bana men rädslan fanns hela tiden där för smittan. Den obligatoriska masken för ansiktet lärde vi oss ha på oss vid alla tillfällen utom sittande med avstånd för lunchen. Ända fram till december intog vi våra luncher utomhus på terrassen för att minska smittrisken.

Med några få undantag har våra medlemmar klarat sig från den besvärliga sjukdomen.

Som en effekt av det ovanliga året har det ekonomiska resultatet blivit till ett stort överskott, 5200€, vilket medgav att vi kunde underbalansera budgeten för 2021 med minus 4000€

Jag vill avslutningsvis rikta ett stort tack till alla medlemmar för den fina disciplin som uppvisats och som bidragit till att håle nere smittalen.

Ett stort tack också till styrelsen och alla medarbetare för ett synnerligen gott arbete i en svår tid.

Anders Sjölund
ordförande

Skjut upp! Ställ in!
Statsministerns ord har präglat tävlings säsongen 2020-2021.
Som nybliven tävlingsledare skulle jag ansvara för min första tävling den 16 Mars.
Det råkade sammanfalla med första dagen i Spaniens långvariga lockdown , vilket gjorde att den tävlingen och efterföljande tävlingar på våren 2020 fick ställas in.
Golfen blev oviktig och vi fick lära oss nya ord som pandemi, epidemiolog, folkhälsomyndigheten mm.
Till hösten 2020 hade vi ”corona”-anpassat verksamheten genom incheckning utomhus, med kösystem, avstånd, munskydd och spritning.
För att undvika trängsel vid caddiemastern så hanterar vi även federationsavgift samt SGC greenfee stämpling.
På banan puttades det med flaggan i och vi har lägesförbättring i bunkern.
Efterföljande lunch och prisutdelning sker utomhus enl. gällande restriktioner.
Kort sagt. Tävlingsverksamheten har fortgått relativt normalt och som mest har vi på ett par tävlingar haft över 90 deltagare.
Målsättningen är att banan ska vara i bästa skick. Vi ska ha senare starttider, variation i tävlingar och bollsammansättning.
Mycket av detta har uppnåtts genom att vi fått vara med och påverka genom La Marquesas bankomitte samt bra dialog med caddiemastern.
Vi har även infört måndagsspecial tävling 1 gång i månaden, som gör att vi kan ha fler partävlingar eller specialtävlingar.
Under året så har det hänt mycket i tävlingsverksamheten och på banan.

 • Efter 2 uppskjutna försök lyckades mästarmötet genomföras med ny bansträckning.
  Hål 8 är numera avslutningshål, till glädje för regerande mästaren Eva Petersson.
 • Alla herrar 70+ kan nu välja att spela från röd tee.
 • Ändrade starttider till tidigast 09.00.
 • Säsongstävlingar Order of Merits. Hösten 2020 var det eclectic och våren 2021 räknar vi dom 4 bästa resultaten av 6 tävlingar.
 • Ny klubbledning på La Marquesa och på sikt stora förändringar. Bl a så kommer caddiemasteriet byggas om. Kraftledningar och stolpar tas ned mm.

Förutom måndagstävlingarna kommer vi 2021 arrangera.
-Klubbmästerskap

 • Mästarmöte
 • Matchspel, singel och par
 • Sommargolf på Vidbynäs

Tävlingsledningen tackar alla som under året deltagit i våra tävlingar!
För alla andra så finns det ev. möjlighet att se oss på TV!
Under en tävlingsdag i höstas så följde ett TV-team oss på banan och prisutdelningen.
”Livet i Torrevieja” !
Vi önskar fler kan uppleva den tillvaron nästa säsong.

Holger Dieckhoff
Tävlingsledare Scandinavian Golf Club

Klubbmästeriet
Alla måndagar efter golftävlingen, förutom sommarmånaderna har det serverats gemensamma luncher. Ett naturligt och uppskattat avslut på dagen. Klubbmästaren tar på morgonen vid varje tävling upp lunchbeställning av alla deltagare och gäster. Beställningen har sedanlämnats till restaurangen. Klubbmästaren arrangerar sedan bordsplacering i restaurangen. Syftet att ”alla får sitta med alla” Vilket är mycket uppskattat. Ett gott samarbete med restaurangen är en förutsättning för god service, varierande luncher till ett bra pris. I dessa tider av pandemi har restaurangen arbetat föredömligt enligt gällande restriktioner, vilket gjort att vi känner oss trygga med deras arbete
Årsmötet 12/3 hölls i klubbrummet på La Marqueza. 51 personer kom och efter mötet serverades öl, vin och 3 tapas i poolbaren.
Den 13/3 vid midnatt stängdes hela Spanien i Nationellt nödläge och utegångsförbud. Efter det blev inget som tidigare.Efter 8 veckor öppnades ”vår” restaurang och ”vår ”golfbana. Munskydd på och distans blev en vana för oss. Restaurangen dukade bord utomhus allt enligt gällande bestämmelser. Vi var nu en liten skara golfare kvar, men fortsatt dagens meny och bordsplacering. Vi fortsatte sedan att sitta utomhus fram i december. Allt för att inte pandemin skulle få fäste.
Vid Mästarmötet i oktober serverade klubbmästaren och medhjälpare varmkorv, dricka till spelare och övriga hungriga.
Sponsormiddagen ställdes in och istället bjöds det in till Kommittegolf för de 25 som frivilligt arbetar för klubben. Middag efter golfen i ”vår”´ restaurang med cava, trerättersmiddag, bordsplacering. Väldigt uppskattat och klubben bjöd enligt tradition.
Efter tävlingen ”Glöggdroppen” serverades varm glögg och pepparkakor till alla 50 spelare.
Den 21/12 ordnade restaurangen med 2 sorters sill, potatis, öl och snaps som förrätt. Varmrätten typisk engelsk .Vi sjöng snapsvisor. Alla fick julklapp. Allt mycket uppskattat av de 49 som firade jul tillsammans. Klubben sponsrade snapsen.
Efter tävlingen ”Nyårssmällen” serverades cava, snacks och vi önskade varandra gott nytt år.
Kerstin Engerfelt klubbmästare

Sponsorverksamheten
Vår verksamhet följer planen. Målet var att försöka behålla befintliga sponsorer och det har lyckats. Bland annonssponsorerna är det lite större rörelse, några går och andra kommer till. Den totala intäkten för året via sponsorer och annonsörer uppgick till hela 6660€. An ansenlig summa som hamnar på vårt gedigna prisbord.
Tror att den nivå vi har idag är det vi maximalt kan räkna med.
Viktigt är att Våra medlemmar nyttjar våra sponsorer och ger tips om nya. Många av Er är väldigt duktiga på detta men många kan bli fler.

Jan Qvillby
sponsoransvarig

Medlemsläget
Under året 2020 har 47 stycken medlemmar slutat och vi har tagit in 56 stycken nya medlemmar. Idag är vi totalt 235 stycken medlemmar. SGC har satt som tak max 230 stycken medlemmar. Eftersom det fanns ett så stort intresse, så gjorde vi ett undantag för max antal medlemmar under pandemin.
SGC har nu bestämt att inte ta in fler medlemmar, utan har återgått till vårt kösystem, och i mån av plats ta in nya medlemmar.
Det är glädjande att se det ökande intresset för Scandinavian Golf Club och golfen i allmänhet.

Inger Hertzell Dieckhoff
medlemsansvarig

Damkommitten
Damkommitten anordnade den 5 november 2020 en golftävling över 9 hål . Platsen var La Marqueza golfklubb. Ansvarig för tävlingen var Britt-Marie Andersson och Eva Petersson. Det var 24 damer som anmält sig. Vi spelade lagspel som gick i Valstakt 1,2, 3, Detta innebär att ett resultat räknas på första hålet, två på nästa och tre på tredje, sedan börjar man om igen …..1. 2. 3.
Det var även en individuell tävling, slaggolf. Bästa spelare i A – B och C – D fick pris. I lagtävlingen fick alla pris eftersom startavgiften 5€ lämnades i form av ett pris.

Damkommitteen bjöd på fralla, som var förpackad i en plastburk, kan komma till användning vid fler tillfällen. Presenten och frallan uppskattades.
Efter avslutat spel bjöds damerna på lättare måltid och vin på The Club House. Detta finansierades delvis av 2 vinlotterier som sålts vid tidigare tillfällen.
Även i år var det för få damer som anmält sig till Match –Play. De som ville delta fick vara med i herrarnas Match-Play.
Britt-Marie A har även från Damkommitten skickat skrivelse till Tävlingsledningen angående Orange Tee för damer över 70 år.

Vi fortsätter vårt uppdrag att göra det trevligt för våra damer och att fler `”vågar” anmäla sig och spela tävling.

Torrevieja 16/2 2021
Britt-Marie Andersson

Regel och hcp kommitte
Kjell Fält
Sune Carlsson
Holger Dieckhoff

Damkommitté
Britt-Marie Andersson

Tävlingledare
Holger Dieckhoff (tävlingsansvarig)
Jörgen Engerfelt
Staffan Ekholm

Tävlingsfunktionärer
Inga Lill Lundberg
Torsten Lundberg’
Inger Hertzel Dieckhoff

Greenfee
Tina Åström Sjölund

Prisbord
Eva Petersson
Reportrar
Barbro Garnej
Ingrid Ek

Webmaster
Kjell Åke Wennerholm

Stadgeändring, proposition till årsmötet för Scandinavian Golf Club
Bakgrund
I våra stadgar står att en verksamhetsplan skall föreläggas årsmötet vid ordinarie årsmöte, Då årsmötet som regel avhandlas i slutet av mars är stora delar av vår aktiva säsong redan passerad.
Yrkande
Med ovanstående bakgrund föreslår styrelsen att beslut om verksamhetsplan flyttas från ordinarie årsmöte till det extra årsmötet på hösten.
Förslag till beslut

Årsmötet bifaller styrelsen proposition

Verksamhetsplan för Scandinavian Golf Club 2021
Klubben skall under året:
• arrangera måndagsgolf enligt gällande tävlingsprogram
• arrangera ett speciellt mästarmöte
• ordna sponsor och kommittégolf
• arrangera matchspel
• arrangera klubbmästerskap
• verka för en aktiv damavdelning
• söka nya sponsorer och värna om de gamla
• uppgradera vår hemsida scandigolf.eu
• profilera våra sponsorer och annonsörer tydligare på hemsidan
• hålla ett extra årsmöte och årsmöte
• fira klubbens 30 årsjubileum

Lämna ett svar

Translate »
Copyright © Scandinavian Golf Club webmaster@scandigolf.eu managed by 1design1.com