Uppdaterade Lokala Regler och Tävlingsbestämmelser.

I dom lokala reglerna så är det inte längre möjligt att få lättnad för “uppskottade jordvallar” runt träd, som används för att bevara vatten.

Tävlingsbestämmelserna är uppdaterade:
Inlämning av scorekort

Efter spelad tävlingsrond skall ett signerat scorekort snarast överlämnas till scorekortsmottagare.
Spelaren ansvarar för att sitt scorekort lämnas in.
För att underlätta scoreinmatning, summera brutto för hål 1-9 och hål 10-18 gärna också totalen.
För sent inlämnat scorekort kan leda till att spelaren diskvalificeras i tävlingen.
Spelaren skall vara tillgänglig och ej avvika från tävlingsområdet förrän alla resultat är registrerade.

Tävlingens avslut

När det slutliga resultatet är publicerat på GIT är tävlingen officiellt avslutad.