Ordförande har ordet

Jag tackar för förtroendet av årsmötet den 4 april och jag ser fram emot att få jobba i denna anrika klubb.

Vem är jag?

Jag är en bondson från Söderåkra i södra Kalmar län, men bor numera i Kalmar. Mina styrelseerfarenheter inom golfen kommer från Möre Golfklubb där jag bland annat var ordförande under några år på 90-talet. Senare har jag också varit ordförande i en motorklubb och har också varit med i flera styrelser i näringslivet.

Karin och jag träffades 1979, gifte oss 1985 och har två barn och fem barnbarn.

Utmaningar för Scandinavian Golf Club

Under året som har gått har styrelsen haft stora utmaningar främst när det gäller det så viktiga benet i klubben med gemensamma middagar där vi träffas, lär känna varandra och skapar fantastiska vänskapsband. Genom mycket arbete, främst av Bente Hansen, så har vi landat i en bra lösning på Sabore. Stort tack till alla inblandade för ert tålmodiga arbete.

Det ligger i sakens natur, när vi är många pensionärer som är medlemmar, att medelåldern blir hög. Man kan se det på flera sätt. Vi är många som kan spela upp i en allt högre ålder, dvs vi håller oss friskare, vilket är mycket glädjande. Men det är också viktigt att vi jobbar på att fånga nya golfare som flytta ner, som fyller på underifrån och hjälper till att sänka medelåldern. Det gäller att vi alla hjälps åt att sprida ut budskapet om vilken fantastisk klubb vi har med en unik gemenskap.

Styrelsen fick av årsmötet i uppdrag (enligt motion från tidigare ordförande Anders Sjölund med flera) att tillsätta en grupp som ska ta fram förslag till marknadsföring av klubben. Hans Jungefeldt har satt ihop en grupp som kommer att göra en SWOT-analys (styrkor och svagheter, möjligheter och risker) och ifrån den analysen ska vi staka ut vägen framåt.

Vi är många som nu styr kosan mot Sverige och återkommer till hösten. Jag önskar er en bra sommar och ser fram emot att träffa alla igen i höst.

Bertil Övgård