Ändring av klassindelning

Bakgrund
För ett par år sedan hade vi tre herr och tre damklasser. Detta medförde att prisutdelningen tog alltför lång tid att genomföra.
De två senaste åren har vi haft  4 klasser, 2 herrklasser  och 2 damklasser. Under det senast året har vi märkt att antalet deltagare i klasserna har blivit alltmer ojämnt fördelade. Vi har t.ex. haft 35 herrar B men bara 23 i A. Målet måste vara att klasserna skall vara lika stora, för att uppnå en rättvis fördelning av priser. Måndagen den 19 januari testade vi att ändra klassindelningen med målet att ha lika många spelare i de olika herr och damklasserna.

Från ett fåtal A-spelande herrar har det framförts åsikter till tävlingsledningen, att A-klass spelande herrar inte ska ha dubbelslag. Under verksamhetsåret har även damer framfört önskemål att  ha en egen klass för de med högst handicap.

Inget är skrivet i sten så varför inte pröva en ny variant?
De närmaste 5 tävlingarna kommer vi att testa med ny klassindelning med mixade klasser, både herrar och damer i alla klasserna. Det blir 4 klasser; A B C och D-klass. Klassindelningen följer antalet erhållna slag. Slopetabellen är inte lika för herrar och damer vilket medför att exakt hcp blir lite olika för damer och herrar. Vi har studerat hcp fördelningen i 4 tävlingar under hösten med ett stort antal deltagare. Vi har då kommit fram till följande förslag till  klassindelning:

A-Klassen 0-17 Erhållna slag (SHCP)
Herrar 0-15,3 hcp
Damer 0-14,1 hcp

B-Klassen 18-22
Herrar 15,4-19,6
Damer 14,2-18,4

C-Klassen 23-29
Herrar 19,7-25,5
Damer 18,5-24,3

D-Klassen 30-43
Herrar 25,6-54
Damer 24,4-54

Tävlingsledningen genom Kjell-Åke Wennerholm