Ready Golf

Svenska
READY GOLF

Vi vill gärna uppmana medlemmar och gäster att spela sk. ”Ready Golf”. Dvs. ”Thinking ahead” för att vara ”ready to play”.
Detta gäller inte bara tee, utan även på fairways och green!

Här är några punkter man kan försöka tänka på:

– Först färdig på tee, slår först.
– Gå i rask takt och gå direkt till din boll för att planera ditt slag.
– Skriv scoren vid lämpligt tillfälle, utan att försena spelet (alla i bollen behöver inte skriva samtidigt).
– Slå hellre en provisorisk boll för mycket, än en för lite.
– Släpp igenom och gör det så smidigt som möjligt.
– Vinka fram på korthålen om bollen bakom står på tee.
– Ställ din vagn så nära nästa tee som möjligt.
– Prata gärna och ha det trevligt i bollen, dock inte så att det fördröjer spelet.

 

Norsk
READY GOLF.

Vi ønsker å invitere medlemmer og  gjester til å spille “Ready Golf”, Dvs “Thinking ahead” for å være klar til å spille.

Dette gjelder ikke bare på tee, men også på fairways og green.

Her er noen poeng du kan prøve å tenke på:

-Først klar på tee, slår først.
-Gå fort og rett til din ball for å planlegge neste slag.
-Skriv scoren på riktig tidspunkt uten å forsinke spillet.
-Bedre å slå en provisorisk ball for mye enn for lite.
-Slipp gjennom og gjør det så smidig som mulig.
-Vink fram på korthullene hvis ballen bak er klar på tee.
-Sett vognen så nær neste tee som mulig.
-Prat gjerne å ha det gøy i ballen, men ikke forsink spillet.

Dansk
READY GOLF

Vi vil gerne invitere medlemmer og gæster til at spille sk. “Ready Golf”. dvs. “Thinking ahead” for at være “klar til at spille”.

Dette gælder ikke kun for tee, men også til fairways og green!

Her er nogle punkter, du kan forsøge at tænke på:

– Først færdig på tee, slår først.
– Gå hurtigt og gå direkte til din bold for at planlægge dit spil.
– Skriv scoren så i ikke forsinke spillet (alle i bolden behøver ikke skrive på samme tidpunkt).
– Slå en provisorisk bold hvis man ikke er sikker på hvor bolden er landet.
– Gør spillet så flydende som muligt.
– Vink fram på korthullene hvis ballen bak er klar på tee.
– Sæt din vogn så tæt på den næste tee som muligt.
– Hyg jer sammen i bolden, men prøv at undgå at forsinke spillet.