NY Sponsor LÅSESMEDEN SECURITY COSTA BLANCA

Vi hälsar Låsesmeden välkommen som ny sponsor!

Låsesmeden Security Costa Blanca S.L. etablerades 2003 och har sedan dess erbjudit kompletta säkerhetslösningar inom våra 3 verksamhetsområden lås, larm och kamerabevakning.
Vi levererar kompletta lösningar som möter era behov på bästa sätt oavsett om det gäller en fastighet, en affärsverksamhet eller en hel urbanisation.
Vår långa erfarenhet av säkerhetsbehov och om hur människor rör sig i olika miljöer samt kunskap om lagar och regler ger dig en trygg partner, för allt du vill skydda.

Vår personal är licensierade av alla betydande tillverkare, branschorganisationer och certifieringsorgan.

Välkomna till Låsesmeden Security Costa Blanca S.L.

“Vi gör spanien säkrare”